Ympäristö

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Myös Helsinki on julistanut ilmastohätätilan. 

Minulle on itsestään selvää, että Helsingin ilmastopolitiikan tulee olla kunnianhimoista eikä tavoitteissa tule tinkiä. Helsingin tulee olla maailman kärkikaupunkeja ilmastonmuutoksen torjunnassa ja näyttää omalla toimillaan esimerkkiä muille pääkaupungeille.

Jos olemme valmiit tekemään tarvittavia päätöksiä nopeasti, voimme ympäristöhankkeiden ja innovaatioiden kautta luoda paitsi parempaa ja puhtaampaa ympäristöä, myös työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia.

Ensisijainen askel tässä työssä on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja korvata ne uusiutuvalla energialla. Tässä onnistuminen edellyttää investointeja prosesseihin, joiden avulla uusiutuva energia saadaan aiempaa tehokkaammin hyötykäyttöön sekä poliittisia päätöksiä, jotka mahdollistavat uusien päästöttömien energiantuotantomuotojen kehittämisen. (esimerkiksi vedyn, metanolin ja ammoniakin hyödyntäminen hiilineutraalissa energiantuotannossa). 

Ympäristövaikutukset ja ilmasto tulee myös kuntapolitiikassa arvioida jokaisen päätöksenteon yhteydessä. Erityisesti ne tulee huomioida hankintapäätöksissä ja määriteltäessä kriteerejä sille, mistä hankintoja tehdään, mitä hankitaan ja millä perusteella.

Ilmastovaikutusten lisäksi hankinnoissa on muutenkin kiinnitettävä huomiota eettisyyteen. Valtuuston päätöksillä on suuri merkitys, koska erilaisiin hankintoihin käytetään vuositasolla mittavia summia rahaa. Valtuutetut voivat huomioida lähiympäristön päätöksissään myös monilla muilla tavoin, kuten suosimalla päästötöntä liikennettä, panostamalla arvokkaiden luonto- ja puistoalueiden säilyttämiseen ja hoitamiseen, estämällä liiallisen rakentamisen ja samanaikaisesti huolehtimalla energiatehokkuudesta niin rakentamisen kuin kunnossapidonkin osalta. 

Ota yhteyttä Messengerissä Messenger tai lähetä minulle sähköpostia Email

Miten Helsinki torjuu ilmastonmuutosta?

Miltä toivoisit, että elämä täällä maan päällä näyttää 20 vuoden kuluttua?

Ilmastonmuutos on tosiasia, ja nyt on jo kiire, jos haluamme estää ilmastokatastrofin. Monia hyviä ratkaisuja on jo olemassa, nyt tarvitaan tekoja.

Tässä jaksossa käyn läpi tärkeimpiä toimenpiteitä, joihin Helsinki on sitoutunut matkalla hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Tervetuloa seuraamaan minua myös täällä

    Hei!

    Lähetä kysymyksiä tai kommentteja minulle. Vastaan niin nopeasti kun pystyn. Kiitos!