667Helsingfors
Hjärtligt tack för förtroendet!

Mina Teman

Vård

Sedan ett år tillbaka arbetar jag som överläkare på Dals coronahälsocentral. Innan dess jobbade jag som läkare på Munksnäs hälsocentral i flera år.

Jag vet vad som fungerar och vad som inte fungerar i öppenvården. Jag vill arbeta för välfungerande vård, även på svenska. Alla helsingforsare ska erbjudas lika möjligheter att ta hand om sin egen hälsa.

Min dröm är att inga barnfamiljer eller unga personer med behov av psykisk vård ska behöva köa.

Mera om Vård »

Skola

Som direktionsordförande, styrelsemedlem i Hem och Skola och klassförälder i mina barns skola i många år, samt genom att ha arbetat som lärare i naturvetenskaper vid Yrkeshögskolan Arcada har jag fått god inblick i förutsättningarna för att skapa den bästa skolan.

Jag vill arbeta för ett kvalitativt, mångsidigt och välfungerande utbildningsutbud från grundskolenivå till högskolenivå, även på svenska.

Min dröm är att självkännedom, självledarskap och sociala färdigheter skulle vara kontinuerliga beståndsdelar i grundskoleundervisningen.

Mera om Skola »

Miljö

Hela mitt liv har jag varit skärgårdsbo om somrarna. Jag har sett hur miljön har tagit skada. Jag vill att miljöaspekter från och med nu beaktas i alla politiska beslut.

Helsingfors ska vara en föregångare inom miljöfrågor och ett föredöme för andra huvudstäder. Vi kan genomföra storartade förändringar – vi har allt som krävs.

Om vi är snabba och ambitiösa i vår beslutsfattning kan vi vinna ekonomiska fördelar och skapa fler arbetstillfällen.

Mera om Miljö »

Tala med mig på Messenger Messanger eller skicka email Email
Följ mig på dessa kanaler

Facebook feedFacebook

1 week ago

Nora Grotenfelt
Helsinki on maailman kolmanneksi paras kaupunki asua! (se nedan för svensk version)on.bcg.com/3ySrLzjKonsulttifirma BCG:n tekemään kyselyyn osallistui 25 000 asukasta 80:sta eri kaupungista, joista 45 pääsi rankingiin mukaan.Raportissa on viisi kategoriaa: elämänlaatu, taloudelliset mahdollisuudet, sosiaalinen pääoma, asukkaiden ja viranomaisten vuorovaikutus ja muutosvauhti. Pärjäämme hyvin kaikissa viidessä kategoriassa, mutta parhaiten pärjäämme elämänlaatua arvioivassa kategoriassa, jossa korostuu asuminen, liikkuminen, sairaanhoito, koulutus ja kehitys, julkiset tilat ja viihde ja virkistys."Opportunities for business" ja "speed of change" - mittareissa Helsingin pisteet ovat matalat. Tämä vaatii muutosta.Sääolosuhteisiin emme pysty vaikuttamaan, mutta sen sijaan Helsingin pitäisi olla luokan paras kategorioissa ""cleanliness and hygiene" (subjektiivinen mittari), "ecology" (objektiivinen mittari) ja "inclusivity and equality" (sekä objektiivinen että subjektiivinen).Matalat pisteemme turvallisuuden mittarissa voi mielestäni johtua mittaustavasta; tässä raportoitiin rikosten määrä suhteessa asukaslukuun - ja voi hyvinkin olla että Helsingissä raportoidaan ahkerammin kuin muualla. Samoin mittarista ""identity with culture and history" voi olla monta mieltä; tässä korostui Helsinkiin sijoittuvien elokuvien määrä - onko tämä sinun mielestäsi validi mittari vai ei?***45 städer rankade av konsultbyrån BCG - Helsingfors är tredje bäst!"Opportunities for business" och "speed of change" är det vi borde jobba mest på enligt rapporten. Vädret i Helsingfors kan vi inte göra mycket åt, men vi borde vara bäst i klassen på "cleanliness and hygiene" (subjektiv mätare), "ecology" (objektiv mätare) och "inclusivity and equality" (både objektiv och subjektiv).Våra låga poäng i kategorin "safety" kan enligt min bedömning bero på hur studien är upplagd. Säkerhet mättes till största delen på basen av hur många brott som görs per invånarantal, och där tror jag att vi säkert rapporterar noggrannare än många andra städer. Lite samma sak gäller poängen i kategorin "identity with culture and history"; tycker själv inte att det är så farligt att det inte har gjorts så många filmer om Helsingfors, men detta hade stor tyngd i rapporten.@myheavenishel @sfprkp @helsinki @helsingfors ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Nora Grotenfelt
Coronaläkaren Nora Grotenfelts politiska karriär börjar nu – skolfrågor och miljön viktiga för hennewww.hbl.fi/artikel/coronalakaren-nora-grotenfelts-politiska-karriar-borjar-nu-skolfragor-och-milj... ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Nora Grotenfelt
Nora Grotenfelt ... See MoreSee Less
View on Facebook

Twitter feedTwitter

Load More...
Dela gärna min sida med andra

    Hej!

    Här kan du skicka mejl åt mig med frågor eller kommentarer. Jag svarar så snart jag kan. Tack!