Tala med mig på Messenger Messanger eller skicka email Email

Facebook feedFacebook

6 days ago

Nora Grotenfelt
Min insändare i dagens HBL gällande svenska rum och deras sårbarhet;www.hbl.fi/artikel/det-svenska-rummet-ar-sarbart-och-maste-fa-kosta-mer/#sfprkp #helsingfors #sockenbacka ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Nora Grotenfelt
Nora Grotenfelt är Förbundet Hem och Skolas nya ordförande. Hon tar över ordförandeklubban efter Anders Adlercreutz. Grattis och välkommen Nora!🎉Förbundets årsmöte var lördagen den 23 april, och deltagarna kunde delta fysiskt eller digitalt. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Nora Grotenfelt
Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade idag att den grundläggande utbildning som ordnas i Helsingfors stads svenska skolor avbryts för tiden 19.4 - 25.4.2022, om Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf:s, Fackförbundet Jyty rf:s och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf:s strejk realiseras. Den finska sektionen har tagit ett motsvarande beslut gällande de finska skolorna.Om en skola eller ett daghem som ordnar förskoleundervisning inte håller öppet, kan förskoleundervisning inte ordnas.Samtidigt beslutade sektionen att avbrottet inte rör eventuell undervisning och utbildning som inte omfattas av strejken och inte heller eventuellt skyddsarbete.Fostrans- och utbildningssektorn har utrett vilka möjligheterna att ordna undervisning är under arbetsnedläggelsen. I utredningen har man beaktat eventuella risker som är förbundna med ordnandet av undervisning. De här är bland annat risker som är förbundna med fysisk och psykisk säkerhet, äventyrande av fullföljandet av läroplanen, uteblivandet av stöd för elever, utmaningar med undervisning av elever som är i behov av hälsomässig uppmärksamhet och med att ordna stöd fördem, icke-utförda övervakningsskyldigheter och inverkan på förverkligandet av andra stödtjänster.Inom den svenska och finska grundläggande utbildningen finns sammanlagt cirka 46 000 elever och inom förskoleundervisningen cirka 5 800 elever. Enligt sektorns bedömning är det inte möjligt att ordna undervisning under strejken. Ordnande av skolarbete inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utan tillgång till tillräcklig undervisningspersonal skulle i hög grad äventyra elevens rätt till en trygg studiemiljö enligt 29 § i lagen om grundläggande utbildning. I 30 § i lagen om grundläggande utbildning regleras elevens rätt till undervisning. Utan tillgång till tillräcklig undervisningspersonal kan undervisning inte ordnas enligt läroplanen, elevers behov av stöd kan inte beaktas och den personal som arbetar i skolorna kan inte ansvara för ordnande av skoldagar för de elever som är i behov av hälsomässig uppmärksamhet under strejkdagarna. Det är inte möjligt att ordna skolarbetet under strejken genom rekrytering av vikarier och inte heller genom sammanslagning av grupper eller skolor.Inom den grundläggande utbildningen kan man vara tvungen att avbryta skolarbetet av ett synnerligen tvingande skäl. Avbrytande av skolarbetet begränsar elevens rätt till undervisning och är således det allra sista alternativet. Beslutet om elevernas skolarbete ska avbrytas fattas av utbildningsanordnaren. Under en strejk är det faktum att elev- och studerandesäkerheten väsentligen skulle äventyras ett tvingande skäl som leder till avbrytande av skolarbete. Omedelbart när det tvingande skälet inte längre föreligger återgår man till normalt skolarbete.Detta förslag är inte en konfliktåtgärd från arbetsgivaren, och innehåller inga ingrepp i arbetstagarens rätt att strejka.#helsingfors #helsinki #kaskohelsinki #lakko2022 #strejk2022 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Twitter feedTwitter

Load More...
Följ mig på dessa kanaler
Dela gärna min sida med andra

Mina Teman

Vård

Jag är medicine doktor till utbildningen och arbetar som överläkare på Munksnäs hälsocentral.

Jag vet vad som fungerar och vad som inte fungerar i öppenvården. Jag vill arbeta för välfungerande vård, även på svenska. Alla helsingforsare ska erbjudas lika möjligheter att ta hand om sin egen hälsa.

Min dröm är att inga barnfamiljer eller unga personer med behov av psykisk vård ska behöva köa.

Mera om Vård »

Skola

Som direktionsordförande, styrelsemedlem i Hem och Skola och klassförälder i mina barns skola i många år, samt genom att ha arbetat som lärare i naturvetenskaper vid Yrkeshögskolan Arcada har jag fått god inblick i förutsättningarna för att skapa den bästa skolan.

Jag vill arbeta för ett kvalitativt, mångsidigt och välfungerande utbildningsutbud från grundskolenivå till högskolenivå, även på svenska.

Min dröm är att självkännedom, självledarskap och sociala färdigheter skulle vara kontinuerliga beståndsdelar i grundskoleundervisningen.

Mera om Skola »

Miljö

Hela mitt liv har jag varit skärgårdsbo om somrarna. Jag har sett hur miljön har tagit skada. Jag vill att miljöaspekter från och med nu beaktas i alla politiska beslut.

Helsingfors ska vara en föregångare inom miljöfrågor och ett föredöme för andra huvudstäder. Vi kan genomföra storartade förändringar – vi har allt som krävs.

Om vi är snabba och ambitiösa i vår beslutsfattning kan vi vinna ekonomiska fördelar och skapa fler arbetstillfällen.

Mera om Miljö »

    Hej!

    Här kan du skicka mejl åt mig med frågor eller kommentarer. Jag svarar så snart jag kan. Tack!