Miljö

Klimatförändringen är vår tids allra största utmaning. Helsingfors har deklarerat klimatnödläge. För mig är det självklart att Helsingfors ska föra en ambitiös miljöpolitik med sikte på att bli ett föredöme för andra huvudstäder.

Miljöprojekt och -innovationer innebär inte bara miljöfördelar för oss som bor i Helsingfors, utan kan medföra både arbetsplatser och ekonomisk vinst om vi agerar snabbt.

Den första och den viktigaste åtgärden är att fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med förnybar energi. För att detta ska lyckas behöver vi satsningar på processer som gör den förnybara energin lättare att använda, och politiska beslut som möjliggör utveckling av nya metoder att producera energi utsläppsfritt (t.ex vätgas, metanol och ammoniak som producerats med hjälp av vindkraft).

Också inom kommunalpolitiken bör klimatpåverkan utvärderas före varje beslut. Framförallt gäller detta beslut om upphandlingar, och då man specifierar kriterier för det som ska anskaffas.

Utöver klimatpåverkan bör också etisk hållbarhet garanteras. De förtroendevalda har stort ansvar i sammanhanget, eftersom summorna som läggs på upphandlingen är kännbara. Dessutom kan förtroendevalda påverka miljöaspekter i närmiljön genom att välja miljövänliga trafiklösningar, skydda värdefull natur och parkområden i staden och hindra överbebyggelse, samt arbeta för energieffektivitet i samband med nybyggen och restaureringar.

Tala med mig på Messenger Messanger eller skicka email Email

Hur vill du att livet på planeten jorden ska se ut om 20 år?

Klimatförändringen är ett faktum, och nu är det bråttom om vi ska lyckas förhindra en katastrof. Många lösningar finns redan – nu gäller det att komma till handling. Här går jag igenom de viktigaste åtgärderna Helsingfors har förbundit sig till med sikte på koldioxidneutralitet år 2030.

Följ mig på dessa kanaler

    Hej!

    Här kan du skicka mejl åt mig med frågor eller kommentarer. Jag svarar så snart jag kan. Tack!