Skola

Utbildning av högsta kvalitet är en av samhällets viktigaste investeringar för framtiden. Kvalitet skapas genom satsningar på rekrytering av motiverad personal, på arbetshälsa, på trivsel på arbetsplatsen, på gott ledarskap och på möjligheter till fortbildning för personalen. Helsingfors stad bör vara en attraktiv arbetsgivare för lärare och övrig skolpersonal.

Under kommande fullmäktigeperiod blir det dessutom väldigt viktigt att genom satsningar på stödundervisning och tillgång till skolpsykologs- och kuratorstjänster så långt som möjligt återställa de svackor i inlärningen som Coronakrisen har medfört.

Ökade insatser för att motverka utslagning och mobbning behövs.

Personligen skulle jag utöver detta gärna se ytterligare fokus på undervisning i självledarskap, företagsamhet och sociala färdigheter på grundskolenivå.

Tala med mig på Messenger Messanger eller skicka email Email
Följ mig på dessa kanaler

    Hej!

    Här kan du skicka mejl åt mig med frågor eller kommentarer. Jag svarar så snart jag kan. Tack!