Koulutus

Korkeatasoinen koulutus ja koulutusjärjestelmä on yhteiskunnan tärkein investointi tulevaisuuteen. Koulutuksen laadusta huolehditaan parhaiten panostamalla henkilöstön motivaation ylläpitämiseen, kattavaan työterveyshuoltoon, työssä viihtymiseen, hyvään johtamiseen ja henkilöstön jatkokoulutusmahdollisuuksiin. Helsingin kaupungin on oltava houkutteleva työnantaja niin opettajille kuin kaikille muillekin koulutusjärjestelmän parissa työskenteleville.

Tällä valtuustokaudella on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että koronakriisin aiheuttamat haasteet opetuksessa ja oppimisessa paikataan. Tämä tarkoittaa konkreettisesti muun muassa sen varmistamista, että tukiopetusta, koulukuraattorin sekä koulupsykologin palveluita on saatavilla kattavasti.

Tulemme tarvitsemaan tekoja ja työkaluja myös syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisemiseen. Lisäksi pidän tärkeänä, että valmiudet itseohjautuvuuteen, yrittäjyyteen ja muihin sosiaalisiin taitoihin huomioidaan jo osana perusopetusta.

Ota yhteyttä Messengerissä Messenger tai lähetä minulle sähköpostia Email
Tervetuloa seuraamaan minua myös täällä

    Hei!

    Lähetä kysymyksiä tai kommentteja minulle. Vastaan niin nopeasti kun pystyn. Kiitos!