Vård

Coronakrisen har varit utmanande och utmattande för de flesta av oss. Jag har i min roll som överläkare på Dals coronahälsocentral haft förmånen att på första parkett få ta del av den otroliga samarbetsviljan och uppslutningen kring det gemensamma bästa som har uppstått som respons på detta yttre hot.

Jag hoppas att vi kan bibehålla allt detta fina, medmänskliga och ädla då pandemin så småningom ebbar ut, och rikta våra gemensamma ansträngningar mot målet att nå en hållbar livsföring.

Nu under fullmäktigeperioden 2021-2025 behöver särskilt fokus och tillräckliga resurser läggas på att stöda barnfamiljernas och de ungas psykiska mående, för att motverka den svacka som coronapandemin och alla restriktioner har orsakat. Man bör också se till att tjänster finns lättillgängliga även på svenska.

Ungas hälsoproblem var alarmerande redan innan coronakrisen; vissa studier gav uppgifter om depressionssymtom hos upp till 15% och ångestsymtom hos upp till 10% av de unga. Helsingfors har till all lycka initierat ett projekt vid namn ”Nuorten mielenterveys” för något år sedan, och projektet kommer inom snar framtid att nå sin fullbordan.

Tala med mig på Messenger Messanger eller skicka email Email

”Coronakrishanteringen på första parkett”

Den 16.3.2020 kl 07 stod jag tillsammans med ett dussin andra frivilliga läkare och sköterskor i en dunkel aula i den nyöppnade Coronahälsocentralen på Dals sjukhusområde. Ingen visste hur stor risk personalen skulle utsättas för, eller om skyddsutrustningen eller sängplatserna skulle räcka till.

Dett avsnitt handlar om min bakgrund inom öppenvården i Helsingfors, och kulminerar i den insyn i stadens coronakrishantering som jag har fått på första parkett i min roll som överläkare på Dals Coronahälsocentral. Dals team på ca 35 personer har tagit hand om över 26 000 patienter på ett år, och jag kommer för all framtid att vara oerhört stolt över dem och deras insatser.

Följ mig på dessa kanaler

    Hej!

    Här kan du skicka mejl åt mig med frågor eller kommentarer. Jag svarar så snart jag kan. Tack!