Vård

Jag ser i mitt arbete som överläkare på Munksnäs hälsocentral hur den fantastiska personalen inom stadens primärvårdstjänster gör sitt allra bästa varje dag för att kunna möta upp de ständigt ökade behoven. Vi inom stadens beslutsfattning behöver stödja och hjälpa dem i deras ambition. 

De ungas hälsoproblem bör tas på allvar. Ca 15% av barnen och 20-30% av de unga lider av nedsatt psykisk hälsa. Framförallt har förekomsten av ångest- och depressionssymptom ökat. 

Under fullmäktigeperioden 2021-2025 behöver särskilt fokus och tillräckliga resurser läggas på att stödja barnfamiljernas och de ungas psykiska mående. Man bör också se till att all service finns lättillgängliga även på svenska, och att vi har en fungerande, etiskt hållbar äldreomsorg. 

Tala med mig på Messenger Messenger eller skicka email Email

”Coronakrishanteringen på första parkett”

Den 16.3.2020 kl 07 stod jag tillsammans med ett dussin andra frivilliga läkare och sköterskor i en dunkel aula i den nyöppnade Coronahälsocentralen på Dals sjukhusområde. Ingen visste hur stor risk personalen skulle utsättas för, eller om skyddsutrustningen eller sängplatserna skulle räcka till.

Dett avsnitt handlar om min bakgrund inom öppenvården i Helsingfors, och kulminerar i den insyn i stadens coronakrishantering som jag har fått på första parkett i min roll som överläkare på Dals Coronahälsocentral. Dals team på ca 35 personer har tagit hand om över 26 000 patienter på ett år, och jag kommer för all framtid att vara oerhört stolt över dem och deras insatser.

Följ mig på dessa kanaler

    Hej!

    Här kan du skicka mejl åt mig med frågor eller kommentarer. Jag svarar så snart jag kan. Tack!